HISTOTHEEK
Patrice Emery Lumumba
Toast uitgesproken op het diner aangeboden aan koning Boudewijn,
Leopoldlville (nu Kinshasa) 30 juni 1960


De toespraak van Lumumba in het Paleis van de Natie zorgt voor een rel.  Koning  Boudewijn wil zelfs naar huis terugkeren. Tijdens het diner houdt premier Lumumba daarna een toespraak om de plooien glad te strijken.


Hieronder volgt de volledige Franse tekst (1) van de toespraak met vertaling.

Sire, excellenties, dames en heren,

Sire, Excellences, Mesdames et MessieursOp het ogenblik dat Congo dat onafhankelijkheid bereikt, houdt de ganse regering er aan een plechtige hulde te brengen aan de Koning der Belgen en aan het edele volk dat hij vertegenwoordigt, voor de volbrachte taak hier gedurende drie kwart eeuw. Want ik zou niet willen dat mijn gedachten verkeerd zouden geïnterpreteerd worden.


Au moment ou le Congo accède à l’indépendance, le gouvernement tout entier tient à rendre un hommage solennel au Roi des Belges et au noble peuple qu’il représente pour l’action accomplie ici en trois quarts de siècle. Car je ne voudrais pas que ma pensée soit mal interprétée.Het staatshoofd en de leden van de regering hebben samen met Zijne Majesteit de Koning hulde gebracht aan tombes van de pioniers, evenals voor het standbeeld van Leopold II, eerste soeverein van de onafhankelijke Congostaat. Sinds hun tijd werd een stad opgebouwd waarop wij fier zijn, (een stadn) die de leden van buitenlandse delegaties hebben kunnen bewonderen en die slechts één aspect is van het moderne Congo.  Deze schitterende verwezenlijkingen die vandaag de trots vormen van het onafhankelijke Congo en zijn regering, danken wij aan de Belgen.Le chef de l’État et les membres du gouver-nement se sont recueillis avec Sa Majesté le Roi devant les tombes des pionniers comme devant la statue de Léopold II, premier sou-verain de l’État indépendant du Congo. De-puis leur époque s’est édifiée une ville dont nous sommes fiers, que messieurs les membres des délégations étrangères ont pu admirer et qui n’est qu’un aspect du Congo moderne. Ces réalisations magnifiques qui font aujourd’hui la fierté du Congo indépendant et de son gouvernement c’est grâce aux Belges que nous le devons.


Aan dit Congo heeft België zonder uitstel en zon-der beperking de onafhankelijkheid erkend, een volledige en totale onafhankelijkheid.


A ce Congo la Belgique a reconnu l’indépendance sans retard et sans restriction, une indépendance complète et totale.Wij wensen dat deze realistische politiek uitmondt in een duurzame en vruchtbare samenwerking tussen twee onafhankelijke volkeren, soeverein, gelijk maar verbonden door vriendschap.


Nous souhaitons que cette politique réaliste aboutisse à une collaboration durable et fé-conde entre deux peuples indépendants, souverains, égaux mais lies par l’amitié.Ik hef mijn glas op de gezondheid van de Koning der Belgen.
Je lève mon verre a la santé du Roi des Belges.Leve Koning Boudewijn,
Leve België,
Leve het onafhankelijke Congo.

Vive le Roi Baudouin,
Vive la Belgique
Vive le Congo indépendant.

Bronnen:

(1) JEAN PIERRE ME BIMINAYI, Le discours de ‘reparation’ du Premier ministre du Congo P.E.Lumumba (02-04-2004), in Congonline  http://www.congonline.com/Forum/Bimina23.htm  [20-03-2010] – vertaling J. Philips, met dank aan collega Hilde Timmerman (+ 6 maart 2010) voor het nalezen.

Voor de tekst van de toespraak in pdf-formaat (Frans met Nederlandse vertaling) zie:
Patrice Lumumba,
Toast uitgesproken op het diner aangeboden aan koning Boudewijn, Leopoldville (nu Kinshasa) 30 juni 1960, in Histotheek (2010)  http://histotheek.classy.be/lumumba30junibis.pdf© J. Philips - 2010